ŠPECIÁLNE PRÁCE
VO VÝŠKACH

O nás

Sme spoločnosť zaoberajúca sa výškovými prácami, predovšetkým prácami s použitím horolezeckej techniky. Pôsobíme na Slovensku už 6 rokov a zaoberáme sa takmer všetkými druhmi výškových prác čistiacich prác, umývanie okien, rôzne druhy montáži, opráv, technické zabezpečenie,merania, zabezpečenie pracovníkov vo výškach montážou rôznych proti pádových systémov, navijákov, zachytávacích sietí, rôzne maliarske a údržbárske práce fasád a pod.

Ponuka našej práce